#Linux – Dodawanie usługi

Dowiesz się, jak dodać usługę w systemie Linux. Dowiesz się, jak dodać usługę przez deamona systemd przy pomocy polecenia systemctl, oraz jak włączyć uruchamianie usługi przy starcie systemu Linux. Będziesz potrzebował uprawnień administratora.

Serwery z systemem Linux zostały zaprojektowane tak, aby pracowały przez cały czas. Aby to osiągnąć, konieczna jest obsługa wielu złożonych zadań niezbędnych do działania. W tym celu stosuje się usługi (ang. services), które umożliwiają obsługę konkretnych funkcji systemu. Każda z usług działa w tle i jest uruchamiana przy starcie systemu. Możesz dodać swoje usługi, które będą w tle wykonywały zadania, które im przekażesz.

Dodanie usługi

Przejdź do katalogu przeznaczonego na pliki konfiguracyjne usług.

cd /etc/systemd/system

Stwórz plik konfiguracyjny swojej usługi o nazwie, która kończy się na .service, np.

sudo nano <service_name>.service

Wewnątrz pliku dodaj poniższą treść i uzupełnij wg własnych preferencji:

[Unit]
Description=<service_description>

[Service]
User=<user e.g. root>
WorkingDirectory=<script_directory e.g. /root>
ExecStart=<script_name>
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Zapisz plik i wyjdź z edytora. Załaduj ponownie pliki usług, aby uwzględnić nową usługę.

sudo systemctl daemon-reload

Następnie uruchom usługę.

sudo systemctl start <service_name>.service

Aby sprawdzić status swojej usługi, wpisz:

sudo systemctl status <service_name>.service

Aby włączyć usługę przy każdym ponownym uruchomieniu, wpisz:

sudo systemctl enable <service_name>.service

Aby wyłączyć usługę przy każdym ponownym uruchomieniu, wpisz:

sudo systemctl disable <service_name>.service