#Linux – Wyświetlanie logów

Dowiesz się, jak przeglądać logi przeglądać logi procesów. Dowiesz się, jak wyświetlić pełen log procesu, jak używać polecenia systemctl status, oraz jak używać polecenia journalctl. Będziesz potrzebował uprawnień administratora.

Przeglądanie logów za pomocą polecenia systemctl status

Najprostszy (ale na pewno nie najlepszy) sposób to użycie polecenia systemctl status. Plusem tej metody jest jej prostota, natomiast minusem — ubogie możliwości. Składnia znajduje się poniżej.

sudo systemctl status <service_name>

Przykład użycia:

sudo systemctl status docker

Łatwo zauważyć, że polecenie standardowo wyświetla tylko kilka pierwszych wierszy logu. Jeżeli chcemy wyświetlić ich więcej, należy skorzystać z parametru -n <no_lines>. Poniższy przykład wyświetli 50 pierwszych wierszy umożliwiając ich scrollowanie.

sudo systemctl status -n 50 docker

Przeglądanie logów za pomocą polecenia journalctl

Zdecydowanie lepszym sposobem na przeglądanie logów jest użycie polecenia journalctl. Ogólna składnia wygląda tak jak poniżej.

sudo journalctl -u <service_name>

Przykład użycia:

sudo journalctl -u docker

Jeżeli chcesz wyświetlić cały log bez paginacji, wykorzystaj parametr --no-pager.

sudo journalctl -u docker --no-pager

Jeżeli chcesz wyświetlić log zaczynając od ostatnich wpisów, wykorzystaj parametr -e, Zobaczysz wówczas najpierw najnowsze wpisy.

sudo journalctl -u docker -e

Jeżeli chcesz zobaczyć jedynie wpisy począwszy od obecnego uruchomienia systemu, użyj flagi -b.

sudo journalctl -u docker -b

Jeżeli chcesz zobaczyć logi aktualizowane na bieżąco, użyj flagi -f.

sudo journalctl -u docker -b