#Linux – Sprawdzenie systemu plików przy następnym restarcie

Jak wymusić fsck przy następnym restarcie? Jak skonfigurować sprawdzanie systemu plików co kilka restartów? Jak sprawdzić integralność systemu plików przy następnym uruchomieniu systemu? Jak sprawdzić system plików przy restarcie? Jak skonfigurować sprawdzanie systemu plików za pomocą tune2fs?

fsck to uniksowy program do sprawdzania systemu plików. Służy do sprawdzenia, czy system plików jest w dobrym stanie i czy nie posiada uszkodzonych sektorów. Możliwe jest wymuszenie sprawdzania systemu plików przy następnym starcie systemu lub co określoną liczbę restartów. W zależności od rodzaju systemu plików, jego wielkości i ilości błędów, sprawdzanie może trwać chwilę lub nawet parę godzin.

Sprawdź system plików przy następnym uruchomieniu – plik /forcefsck

W tym celu wystarczy utworzyć plik /forcefsck w głównym katalogu root. Do tego celu potrzebne będą uprawnienia administratora.

Najpierw przejdź do katalogu głównego

cd /

A następnie utwórz pusty plik /forcefsck

sudo touch /forcefsck

Możesz teraz zrestartować system.

sudo reboot

Sprawdź system plików przy następnym uruchomieniu – polecenie shutdown

Alternatywną metodą jest użycie flagi -F przy wywołaniu polecenia shutdown. Również tutaj wymagane są uprawnienia administratora. Wywołanie spowoduje sprawdzenie wszystkich odpowiednich partycji. Uwaga — polecenie może nie działać na nowszych dystrybucjach. W takim przypadku sugerowane jest użycie metody z plikiem /forcefsck .

sudo shutdown -rF now

Cykliczne sprawdzanie systemu plików – polecenie tune2fs

System plików możemy także sprawdzać cyklicznie, czyli co kilka uruchomień lub co określony przedział czasu. Używamy do tego polecenia tune2fs. Do niego również potrzebne są uprawnienia administratora.

Wpierw należy poznać nazwy dysków. Łatwo to zrobić poleceniem df, które nie wymaga uprawnień administratora.

df -h

Wymuszenie uruchomienia sprawdzania systemu plików co określoną liczbę montowań określa się w poniższy sposób. Każde montowanie odbywa się przy uruchomieniu systemu, więc konfigurując tę wartość, konfiguruje się de facto również licznik uruchomień. Polecenie wygląda następująco:

sudo tune2fs -c <mount_count> <disc_name>

Aby wymusić sprawdzanie systemu plików podstawowego dysku /dev/sda1 co 10 restartów (montować), należy użyć poniższego polecenia:

sudo tune2fs -c 10 /dev/sda1

Sprawdzanie systemu plików można także wymusić co określony czas. Polecenie wygląda praktycznie identycznie. Jako <mount_period> podaje się liczbę wraz z rodzajem przedziału, dostępne to d – dni, w – tygodnie, m – miesiące.

sudo tune2fs -i <mount_period> <disc_name>

Aby wymusić sprawdzanie systemu plików podstawowego dysku /dev/sda1 co miesiąc, należy użyć poniższego polecenia:

sudo tune2fs -i 1m /dev/sda1

Aby sprawdzić wprowadzone ustawienia, należy skorzystać z następującego polecenia:

sudo tune2fs -l /dev/sdc1 | grep -i 'last checked\|mount count'