#Linux – zarządzanie usługami

Dowiesz się, jak uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić usługi w systemie Linux. Dowiesz się, jak zarządzać usługami przez demona systemd przy pomocy polecenia systemctl, za pomocą polecenia service oraz za pomocą skryptów inicjujących w katalogu /etc/init.d. Będziesz potrzebował uprawnień administratora.

Zarządzanie usługami z użyciem systemd i polecenia systemctl

Od momentu przejścia na zarządzanie usługami za pomocą demona systemd jest to preferowany sposób zarządzania usługami w obecnych wersjach systemu Linux.

Aby uruchomić usługę, wpisz w konsoli:

sudo systemctl start <service_name>

Aby zatrzymać usługę, wpisz w konsoli:

sudo systemctl stop <service_name>

Aby uruchomić ponownie usługę, wpisz w konsoli:

sudo systemctl restart <service_name>

Aby sprawdzić w konsoli status usługi, wpisz w konsoli:

sudo systemctl status <service_name>

Zarządzanie usługami z użyciem polecenia service

Aby uruchomić usługę, wpisz w konsoli:

sudo service <service_name> start

Aby zatrzymać usługę, wpisz w konsoli:

sudo service <service_name> stop

Aby uruchomić ponownie usługę, wpisz w konsoli:

sudo service <service_name> restart

Aby sprawdzić w konsoli status usługi, wpisz w konsoli:

sudo service <service_name> status

Zarządzanie usługami z użyciem skryptów init.d

Metoda jest przestarzała, używało się jej, zanim Linux przeszedł na zarządzanie usługami za pomocą demona systemd. Dlatego tę metodę się stosuje jedynie w starych wersjach systemu. Jej użycie polega na wykonaniu skryptu znajdującego się w katalogu /etc/init.d.

Aby uruchomić usługę, wpisz w konsoli:

sudo /etc/init.d/<service_name> start

Aby zatrzymać usługę, wpisz w konsoli:

sudo /etc/init.d/<service_name> stop

Aby uruchomić ponownie usługę, wpisz w konsoli:

sudo /etc/init.d/<service_name> restart

Aby sprawdzić w konsoli status usługi, wpisz w konsoli:

sudo /etc/init.d/<service_name> status