Jupyter Notebook na Raspberry Pi

Pisanie skryptów Pythonie dla Raspberry może być jeszcze prostsze. Czy spotkałeś się już z problemem skryptów napisanych na komputerze, które po przeniesieniu na malinkę nie działały? Ogarnięcie debugowania nie jest tak banalnie proste jak sposób przedstawiony poniżej. Posłużymy się więc programem Jupyter Notebook, do którego zapewnimy sobie zdalny dostęp z naszego komputera z Windowsem.

Instalacja

Instalacja jest bardzo typowa. Wpierw zaktualizujmy paczki

pip3 install --upgrade pip

Aktualizacja może chwilę potrwać. Następnie instalacja właściwej paczki z repozytorium:

pip3 install jupyter

Uruchomienie

Aby uruchomić, wystarczy wpisać polecenie

jupyter notebook

Warto zapoznać się z podstawowymi parametrami uruchomienia. Nie musimy żądać uruchomienia przeglądarki, możemy również zmienić domyślny port, na którym jest serwer uruchamiany.

jupyter notebook --no-browser --port=8889

Dostęp zdalny

Najprostszy sposób – spiąć zdalną instancję Jupytera za pomocą konsoli Windowsa. W tym celu uruchamiamy go na Raspberry, po czym w konsoli (CMS lub Powershell, bez znaczenia) i wpisujemy:

ssh -N -f -L localhost:8888:localhost:8888 [email protected]

Parametry chyba nie wymagają objaśnienia, są raczej zrozumiałe. Określamy, co spinamy, na co oraz podajemy dane dostępowe. Po tym kroku wpisujemy hasło i gotowe. Teraz musimy pamiętać, żeby nie zamknąć okna konsoli. Możemy już uruchomić w przeglądarce podany adres (tutaj localhost:8888) i podać token, wygenerowany przy uruchomieniu.