Instalacja Home Assistant na Raspberry

Home Assistant to bezpłatne oprogramowanie do automatyzacji domu typu open source zaprojektowane jako centralny system sterowania automatyką domową dla technologii inteligentnego domu. Zarówno sama „podstawowa” aplikacja Home Assistant, jak i jej rozszerzenia są napisane w języku Python.

Instalacja

Instalacja nie jest typowa, ale i tak jest banalna. Najpierw, jak zawsze, aktualizujemy listę paczek.

sudo apt update

Po czym instalujemy paczki zależne, wymagane przez oprogramowanie.

sudo apt-get install -y python3 python3-dev python3-venv python3-pip libffi-dev libssl-dev libjpeg-dev zlib1g-dev autoconf build-essential libopenjp2-7 libtiff5

Następnie należy utworzyć nowego użytkownika homeassistant. Utworzymy go komendą useradd, do tego użyjemy parametry -rm, ktory doda uprawnienia superużytkownika i utworzy katalog domowy. Argumenty -G dialout,gpio,i2c dodają użytkownikowi uprawnienia do grup dialout, gpio i i2c. Te uprawnienia będą wymagane do podłączania urządzeń poprzez porty GPIO, Z-Wave i Zigbee.

sudo useradd -rm homeassistant -G dialout,gpio,i2c

Teraz należy utworzyć katalog instalacyjny dla oprogramowania i nadać do niego uprawnienia użytkownikowi, którego przed chwilą utworzyliśmy.

sudo mkdir /srv/homeassistant
sudo chown homeassistant:homeassistant /srv/homeassistant

Następnie należy utworzyć środowisko wirtualne i przełączyć się nie. W tym celu musimy wpierw przełączyć się na użytkownika homeassistant.

sudo -u homeassistant -H -s
cd /srv/homeassistant
python3 -m venv .
source bin/activate

Po aktywowaniu środowiska wirtualnego (zwróć uwagę na zmianę monitu w konsoli na (homeassistant) homeassistant@raspberrypi:/srv/homeassistant $), zainstaluj poniższą paczkę.

python3 -m pip install wheel

Teraz pora na instalację Home Assistant. Instalacja może potrwać kilka minut.

pip3 install homeassistant

Użyj poniższej komendy, aby uruchomić oprogramowanie po raz pierwszy. Polecenie to utworzy konfigurację w katalogu domowym użytkownika homeassistant oraz zainstaluje podstawowe zależności.

hass

Otwórz teraz Home Assistant w swojej przeglądarce. Adres to http://localhost:8123, a z przeglądarki na innym urządzeniu w sieci zamień localhost na adres IP Raspberry. Resztę konfiguracji dokończysz tam.

Tutorial został napisany na podstawie oryginalnego tutorialu, zamieszczonego na stronie producenta tutaj.